Home

O firmie

Oferta

Realizacje

Referencje

Kontakt

Obróbki blacharskie


Obróbki blacharskie spełniaj± rolę uszczelniaj±co-wykończeniow± i podnosz± walory estetyczne dachu. Wykonywane s± z blachy płaskiej powlekanej (najczę¶ciej w tym samym kolorze co pokrycie). Istnieje wiele rozwi±zań wykończeń, ich wygl±d oraz wymiary s± w głównej mierze uzależnione od kształtu i specyfikacji dachu. Zaprezentowane obróbki dostępne s± w wymiarach standardowych. Dostępne profile wykonane s± z blach powlekanych i ocynkowanych
o długo¶ci 1,9 m i grubo¶ci 0,5 mm. Istnieje możliwo¶ć wykonania dowolnej obróbki z blachy.

G±sior duży

G±sior duży

G±sior mały

G±sior mały

G±sior stożkowy

G±sior stożkowy

Okap

Okap

Obróbki przy¶cienne

Obróbki przy¶cienne

Wiatrownica górna

Wiatrownica górna

Wiatrownica dolna

Wiatrownica dolna